V.Dejl
Vítězslav DEJL

Ing.Bajtalon
Ing. Petr BAJTALON

P.Nápravník
Petr NÁPRAVNÍK

P.Sodomka
Petr SODOMKA

J.Zinzer
Jaroslav ZINZER

S.Koubová

Světlana KOUBOVÁ

Úvod

Vítejte na webové prezentaci společnosti ATLAS CZ s.r.o.

Zde naleznete podrobné informace o službách v oblasti stavebnictví, které naše firma poskytuje svým zákazníkům.

Cílem těchto stránek je informovat Vás o požadavcích a povinnostech vyplývajících z platné legislativy, osvětlit další souvislosti, pojmy a v neposlední řadě nabídnout Vám kvalitní a spolehlivé služby v této oblasti poskytované kolektivem kvalifikovaných odborníků společnosti ATLAS CZ s.r.o.

Pro investory a státní správu

zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost v investiční výstavbě včetně stavebního dozoru (TDI) a služeb Koordinátora BOZP na staveništi dle
zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.:

Našim zákazníkům garantujeme

V případě Vašeho zájmu o bližší informace ohledně poskytovaných služeb
nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.